Uchwały Rady Miasta


Numer uchwały
Temat uchwały
Uchwała od dnia  
Uchwała do dnia  
NumerTematKadencjaDataPlik
XXIII/418/16w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Bydgoszczy2014-20182015.12.30
XXIII/417/15w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Bydgoszczy na 2016r. 2014-20182015.12.30
XXIII/416/15w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy na 2016r. 2014-20182015.12.30
XXIII/415/15w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Bydgoszczy na 2016r. 2014-20182015.12.30
XXIII/414/15w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie2014-20182015.12.30
XXIII/413/15w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Szczęśliwej 7 wraz ze sprzedażą budynków i budowli stanowiących jej zabudowę2014-20182015.12.30
XXIII/411/15w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Przemysłowej 19, na rzecz współużytkowników wieczystych2014-20182015.12.30
XXIII/410/15w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Orlej 662014-20182015.12.30
XXIII/409/15w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, położonych przy ul. Podmiejskiej2014-20182015.12.30
XXIII/408/15w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z wybranych pomników przyrody rosnących w Bydgoszczy: czterech kasztanowców czerwonych, trzech jarzębów szwedzkich i wiązu szypułkowego2014-20182015.12.30
XXIII/407/15w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów2014-20182015.12.30
XXIII/406/15w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów2014-20182015.12.30
XXIII/405/15w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy2014-20182015.12.30
XXIII/403/15w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy”2014-20182015.12.30
XXIII/402/15w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok2014-20182015.12.30
XXIII/401/15w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20152014-20182015.12.30
XXIII/400/15zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta Bydgoszczy, określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu2014-20182015.12.30
XXIII/399/15zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy (10)2014-20182015.12.30
XXIII/398/15zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (10)2014-20182015.12.30
XXIII/396/15w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok2014-20182015.12.30
XXIII/397/15w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy2014-20182015.12.30
XXII/393/15w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Osiedle Rzemieślnicze2014-20182015.12.09
XXII/392/15w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 12014-20182015.12.09
XXII/391/15w sprawie wyposażenia w majątek Zespół Szkół Nr 10 w Bydgoszczy2014-20182015.12.09
XXII/390/15w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości, stanowiących drogi wewnętrzne na terenie byłych Zakładów Chemicznych Zachem, służebnościami drogowymi2014-20182015.12.09
XXII/389/15w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy (ul. Czerwcowa)2014-20182015.12.09
XXII/387/15zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy2014-20182015.12.09
XXII/385/15zmieniająca uchwałę Nr LI/1126/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 20202014-20182015.12.09
XXII/384/15w sprawie przyjęcia „Samorządowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Mieszkańców Bydgoszczy na lata 2016 – 2019”2014-20182015.12.09
XXI/383/15w sprawie wyborów do Rady Osiedla Wilczak – Jary2014-20182015.11.25

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ]