Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Konta bankowe Urzędu Miasta

Urząd Miasta Bydgoszczy

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a
ul. Kolbego 40
ul. Kruszwicka 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B
ul. Długa 57
ul. Dworcowa 6
ul. Kwiatkowskiego 2
ul. Jagiellońska 34
ul. Prejsa 4
pl. Teatralny 4
ul. Trybunalska 2
ul. Jezuicka 10 


Wydział Księgowości

 

wybrane numery rachunków bankowych dla wpłat niepodatkowych

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych

Uwaga! Ze względu na zapewnienie bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz zarządu, Miasto Bydgoszcz wprowadza indywidualne numery rachunków bankowych. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułów na wskazany w piśmie numer konta.

Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia do 31 marca opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podane rachunki.

nr rachunku bankowego:  33 1240 6452 1111 0010 4788 0697
- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów gminy*
- opłata za dzierżawę gruntów gminy
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości i opracowań szacunkowo-geodezyjnych 
- opłata adiacencka i renta planistyczna
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości gminy
- inne dochody z mienia gminy 
- grzywny za niezrealizowanie ustawowego obowiązku szkolnego
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 


nr rachunku bankowego: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, zarząd Skarbu Państwa*
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa 
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu
  Państwa w prawo własności
- inne dochody z mienia Skarbu Państwa

*termin płatności
Opłata roczna za prawo użytkowania wieczystego, zarząd i użytkowanie gruntów płatna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokości wynikającej z aktu notarialnego, decyzji lub pisma Wydziału Mienia  i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy

Niniejsza opłata roczna obowiązuje każdego użytkownika wieczystego gruntu, niezależnie od obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.

Telefon kontaktowy:
(52)58-58-234 (grunty gminy przeznaczone na cele mieszkalne - osoby fizyczne),
(52)58-58-849 (grunty gminy przeznaczone pod garaże oraz  działalność gospodarczą),

(52)58-58-494 (grunty Skarbu Państwa)

 

nr rachunku bankowego:  03 1240 6960 3905 1034 0000 0000
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

nr rachunku bankowego:  90 1240 6452 1111 0010 4788 0932
- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów
- opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdów
- opłata za kartę wędkarską

nr rachunku bankowego:  70 1240 6960 3900 1021 0000 0000
- opłaty związane z rejestracją pojazdów

nr rachunku bankowego:  08 1240 6960 3900 1024 0000 0000
- opłaty za wydanie prawa jazdy

nr rachunku bankowego:  52 1240 6960 3900 1025 0000 0000
- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego

nr rachunku bankowego:  72 1240 6960 3897 1026 0000 0000
- opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

nr rachunku bankowego:  10 1240 6452 1111 0010 4788 1984
- opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
Telefon kontaktowy: (52) 58-58-477

nr rachunku bankowego:  53 1240 6452 1111 0010 4788 4217
- mandaty kredytowane i gotówkowe wystawione przez Straż Miejską w Bydgoszczy
Telefon kontaktowy: (52) 58-58-477


Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń Rodzinnych

nr rachunku bankowego:  39 1240 6452 1111 0010 4788 1753

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lataubiegłe

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-685


nr rachunku bankowego:  19 1240 6452 1111 0010 4788 1434

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za rok bieżący

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-220Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

nr rachunku bankowego: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000   

- opłata skarbowa

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-246nr rachunku bankowego:
 66 1240 6452 1111 0010 4788 0394

- podatek od środków transportowych

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-997

Uwaga!W podatku od środków transportowych - dla osób fizycznych i prawnych – obowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.    


nr rachunku bankowego: 72 1240 6452 1111 0010 4788 1838

- opłata targowa, podatek rolny i leśny

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-249

Uwaga!W podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych obowiązują  indywidualne numery kont bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont, podane w decyzjach  podatkowych za rok 2013. 

   
nr rachunku bankowego: 41 1240 6452 1111 0010 4788 0844

- podatek od nieruchomości

Telefon kontaktowy:
osoby fizyczne (052) 58-58-122 , (052) 58-58-648
osoby prawne (052) 58-58-249

Uwaga! W podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłat należy dokonywać  na  indywidualne numery  kont  podane w decyzjach  organu podatkowego za rok 2013.

W podatku od nieruchomości od osób prawnychobowiązują  indywidualne numery kont  bankowych– wpłat prosimy dokonywać na numery kont podane w informacjach  pisemnych przesłanych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.    


Wydział Windykacji

nr rachunku bankowego:52 1240 6452 1111 0010 4788 1131

Uwaga: konto nie dotyczy wpłat bezpośrednio od mieszkańców,

dotyczy przelewów od pracodawców, banków, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i innych dłużników zajętych wierzytelności pieniężnych w wyniku egzekucji wynagrodzeń za pracę, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej i innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych oraz przelewów z tytułu kosztów egzekucyjnych od organów uprawnionych do prowadzenia egzekucji w wyniku zbiegu egzekucji (komornicy sądowi, naczelnicy urzędów skarbowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Telefon kontaktowy: (052) 58-58-143

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi

Referat Księgowości Opłaty Za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Uwaga!!!
Miasto Bydgoszcz wprowadziło indywidualne numery rachunków bankowych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułu na wskazany w piśmie numer konta.

Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty z ww. tytułu. W takim przypadku opłatę za odpady komunalne należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy Banku Pekao S.A.:

numer rachunku bankowego 77 1240 6452 1111 0010 4788 1942

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

telefon kontaktowy: (052) 58-58-814,
(052) 58-58-839

Opłata wnoszona jest do 20 każdego następnego miesiąca.Pokaż metkę

Informację wytworzył: Piotr Tomaszewski - Skarbnik Miasta Bydgoszczy
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2019-08-23
Data publikacji: 2019-08-23
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-07-29

Liczba zmian: 43
Liczba odsłon: 300023

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta