Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Informacja nieudostępniona

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Stosownie do art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP Urzędu Miasta Bydgoszczy następuje poprzez:  

1/ wywieszanie informacji w gablotach - Ratusz, parter ul, Jezuickiej 1.
  
2/ udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady Miasta Bydgoszczy (dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Miasta Bydgoszczy. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady publikowane jest w BIP Urzędu Miasta Bydgoszczy, 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia) - w Biurze Rady Miasta, Ratusz, 2 piętro przy ul. Jezuickiej 1.

3/ udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek złożony w Urzędzie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urzad@um.bydgoszcz.pl lub poprzez platformę ePUAP.
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 
Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?
Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1/ informacji niejawnej,

2/ informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną,

3/ tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4/ ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizyczych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywtaności.


Załączniki

Pokaż metkę

Informację wytworzył: Rafał Rospenda - Redaktor BIP
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2017-02-21
Data publikacji: 2017-02-21
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2018-01-05

Liczba zmian: 14
Liczba odsłon: 18692

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta