Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Instrukcja obsługi

Informacje dla osób korzystających z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy skonstruowany został na zasadach typowych dla powszechnie spotykanych stron internetowych. Możliwe są trzy sposoby dotarcia do poszukiwanych informacji:

Korzystanie z „menu”

polega na wyborze ogólnego zagadnienia z:

menu podmiotowego (poziomy pasek w górnej części strony) odnoszącego* do informacji personalnych, adresowych i kompetencyjnych dotyczących poszczególnych stanowisk i komórek organizacyjnych funkcjonujących w ramach władzy samorządowej,

menu przedmiotowego „Poradnik interesanta” (kolumna w prawej części strony) zawierającego spis najpopularniejszych zagadnień i spraw, z jakimi mieszkańcy udają się do Urzędu Miasta. Zawarte w tym menu odnośniki* przekierowują na odpowiednie strony Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, zawierającego kompleksowe informacje o sposobach załatwienia wszystkich pozostających w gestii Urzędu Miasta spraw.

pomocniczego menu „Na skróty” (prawy górny róg strony) zawierającego bezpośrednie odnośniki* do informacji i dokumentów cieszących się, zgodnie ze wskazaniem statystyk, największym zainteresowaniem.

pomocniczego menu „Prawo” (prawy dolny róg strony) kierujące do działów zawierających treści uchwał Rad Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta.


Korzystanie z „Mapy serwisu”

będącej swego rodzaju globalnym spisem odnośników* do wszystkich działów i poddziałów składających się na Biuletyn. „Mapa serwisu” jest rozwinięciem opisywanych wyżej spisów „menu”, umożliwiającym bezpośredni dostęp z poziomu jednej strony do wszystkich działów zawartych w Biuletynie.


Korzystanie z opcji „Wyszukiwarka”

polegające na wpisaniu w okno wyszukiwarki (lewa górna część strony) słowa kluczowego charakteryzującego lub bezpośrednio nazywającego poszukiwany dokument lub informację oraz zatwierdzeniu przesłania zapytania kliknięciem na przycisk „szukaj”. Wyniki wyszukiwania wyświetlają się w formie spisu odnośników* do wszystkich stron w obrębie Biuletynu, na których zawarto określone w zapytaniu słowa kluczowe.

Informujemy ponadto, że działy „Zarządzenia Prezydenta” oraz „Uchwały Rady Miasta” wyposażone zostały w odrębne moduły wyszukujące, umożliwiające szybkie dotarcie do pożądanych dokumentów.

Zgodnie z zapisami art. 10 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz których trybu udostępnienia nie regulują odrębne przepisy prawa, a także nie były wyłożone lub wywieszone w siedzibie Urzędu, są udostępniane na wniosek zainteresowanego zgodnie z procedurami określonymi w wymienionej ustawie oraz w trybie opisanym w dziale „Pomoc” (zakładce „informacja nieudostępniona”).

 * odnośnik jest interaktywnym elementem, który poprzez jednokrotne kliknięcie lewym klawiszem myszki, uruchamia wskazywaną przez siebie stronęPokaż metkę

Informację wytworzył: Agnieszka Pietrzak - Redaktor Naczelny BIP
Podmiot publikujący: Zespół Obsługi Mediów i Informacji Publicznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Rzecznik Prasowy

Data wytworzenia: 2007-04-13
Data publikacji: 2011-06-15
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2011-08-01

Liczba zmian: 8
Liczba odsłon: 20644

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta