Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Inżynier Miasta

Andrzej Przybyła

ul. Toruńska 174 A pok. 204 85-950 Bydgoszcz
tel: 52 58 22 702 email:

Do zakresu działania jednoosobowego stanowiska pracy - Inżyniera Miasta należy:

1) ścisła współpraca z właściwymi jednostkami administracji w rozwoju sieci drogowej i sieci transportu zbiorowego,

2) koordynacja inwestycji i remontów w pasie drogowym na obszarze Miasta Bydgoszczy w celu ich usprawnienia i racjonalizacji, w szczególności poprzez:
a) gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych do realizacji: inwestycjach z zakresu infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym, remontach dróg infrastruktury technicznej, inwestycjach kubaturowych, których realizacja może mieć istotny wpływ na drożność komunikacyjną Miasta Bydgoszczy,
b) opracowywanie (w oparciu o przygotowywane przez Urząd Miasta Bydgoszczy i jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną wieloletnie lub roczne plany inwestycyjne i remontowe) harmonogramów – bazy danych mającej na celu zapobieganie wielokrotnemu zajmowaniu pasa drogowego na tym samym odcinku przez różnych wykonawców robót w pasie drogowym, w krótkich odstępach czasu (zwłaszcza po przeprowadzonej modernizacji ulicy),
c) określenie i uzgodnienie terminów realizacji inwestycji i remontów planowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy i jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną,
d) monitorowanie za pomocą programu informatycznego procesów przygotowania i realizacji inwestycji i remontów realizowanych przez Urząd Miasta Bydgoszczy i jednostki organizacyjne Miasta Bydgoszczy oraz inne podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną z uwzględnieniem ustaleń przyjętych na naradach i debatach koordynacyjnych,
e) udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym dotyczących sposobu organizowania i finansowania likwidacji kolizji urządzeń infrastruktury technicznej powstałych przy realizacji inwestycji,
f) współuczestniczenie przy wydawaniu warunków technicznych dla kluczowych inwestycji (których inwestorem nie jest Miasto Bydgoszcz) w zakresie przebudowy układu drogowego,

3) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych materiałów, kierowanych do Prezydenta Miasta w zakresie realizowanych zadań.

 


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Andrzej Przybyła - Inżynier Miasta
Podmiot publikujący: Biuro Obsługi Mediów i Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2011-11-21
Data publikacji: 2012-03-01
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2017-04-18

Liczba zmian: 10
Liczba odsłon: 17508

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta