Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Wydział Organizacyjno - Administracyjny - WOA

Dyrektor Wydziału
Wojciech Jazdon

ul. Niedźwiedzia 4, pok. 205A 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 453
fax: 52 58 58 833
email: woa@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego należyzapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu i realizacji zadań wynikających z funkcji Prezydenta Miasta, a w szczególności:

1)   opracowywanie projektów statutu i regulaminów oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu;

2)   prowadzenie rejestru zarządzeń i poleceń Prezydenta oraz poleceń Sekretarza Miasta;

3)   nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie;

4)   przygotowywanie posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta;

5)   prowadzenie rejestrów pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta;

6)   prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu;

7)   prowadzenie spraw kadrowych kierowników jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem kierowników przedszkoli, szkół i innych jednostek oświatowo-wychowawczych;

8)   prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej,

9)   prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu i uprawnionych członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów- byłych pracowników Urzędu;

10) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków komisji Rady Miasta;

11) opracowywanie sprawozdań dla Rady Miasta z działalności Prezydenta we współpracy
z innymi Wydziałami;

12) realizacja zadań dotyczących organizacji i załatwiania skarg i wniosków mieszkańców;

13) obsługa interesantów w zakresie kompleksowej informacji dotyczących spraw z zakresu informacji publicznej i działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu;

14) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów;

15) administrowanie budynkami Urzędu;

16) prowadzenie spraw finansowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu;

17) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu;

18) prowadzenie archiwum zakładowego,

19) prowadzenie kancelarii – przyjmowanie i rejestracja korespondencji, zapewnienie obsługi pocztowej i kurierskiej oraz dostarczanie  na terenie Miasta Bydgoszczy korespondencji Urzędu Miasta,

20) obsługa głównego konta poczty elektronicznej Urzędu Miasta –urzad@um.bydgoszcz.pl  oraz skrzynki elektronicznej ePUAP,

21) realizacja zadań dotyczących petycji,

22) obsługa ratuszowej infolinii 08008004040 oraz centrali telefonicznej Urzędu,

23) prowadzenie spraw w zakresie administracyjnym związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi,

24) zapewnienie obsługi w sekretariacie Zespołu Prawnego w trakcie nieobecności samodzielnego stanowiska ds. administracyjno-technicznych.

 Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów
Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Urzędu, 
Ewidencja ilościowo-wartościowa materiałów
(dostępne w pok. 1A-3A, 5A Urzędu, ul. Niedźwiedzia 4, w godzinach pracy Urzędu) 

Rejestr interpelacji wniosków i zapytań radnych,
Rejestr Zarządzeń Prezydenta, 
Rejestr pełnomocnictw i upoważnień,
Zbiór komunikatów i poleceń służbowych Prezydenta
(dostępne w Referacie Organizacyjnym, ul. Niedźwiedzia 4, pok 308A, w godzinach pracy Urzędu

Zbiór protokółów z Kolegium Prezydenta, 
Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Miasta
(dostępne w Referacie Organizacyjnym, ul. Niedźwiedzia 4, pok.305A,w godzinach pracyUrzędu) 

Zbiór Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Monitorów Polskich B
(dostępny w pok. 4A Urzędu, ul. Niedźwiedzia 4, w godzinach pracy Urzędu)

 Struktura organizacyjna
Regulamin Organizacyjny Wydziału (pdf 1875kB)
Schemat Organizacyjny Wydziału (pdf 115kB)
Rejestr umów za rok 2017 (pdf 2538kB)
Rejestr umów za rok 2018 (pdf 2222kB)
Rejestr umów za rok 2019 (pdf 2149kB)
Rejestr umów za rok 2020 (pdf 813kB)
Rejestr umów za styczeń 2021r. (pdf 678kB)
rejestr umów za luty 2021r. (pdf 34kB)
rejestr umów za marzec 2021r. (pdf 55kB)
Rejestr umów za kwiecień 2021 (pdf 45kB)
rejestr umów maj 2021 (pdf 29kB)
rejestr umów czerwiec 2021 (pdf 23kB)
rejestr umów za lipiec 2021 (pdf 26kB)
rejestr umów za sierpień 2021 (pdf 26kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2011-01-24
Data publikacji: 2011-01-25
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-12-08

Liczba zmian: 119
Liczba odsłon: 119048

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta