Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Wydział Administracji Budowlanej - WAB

Dyrektor Wydziału Architekt Miasta
Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 181
fax: 52 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl


Zastępca Dyrektora Wydziału
Grzegorz Rosa

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 181
fax: 52 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1)  prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i realizowania ładu architektonicznego miasta

    - konsultacje w sprawach dotyczących procedury niezbędnej dla realizacji inwestycji telefonicznie pod numerami telefonów:

        tel.: 52 58 58 329; tel.: 525858721 oraz tel.: 52 58 58 829;

lub cyfrowo pod adresem mailowym : wab@um.bydgoszcz.pl  


2)  wykonywanie czynności z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej;

3)  zapewnianie zrównoważonego rozwoju przestrzennego Miasta

4) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji zadań publicznych w trybie inicjatyw lokalnych
-  Program „Inicjatywy lokalne 25/75”;

 

informacje dotyczące ww. Programu można uzyskać pod nr tel. 52 5858721 lub 52 5858329

lub na stronie internetowej:

 

Inicjatywy Obywatelskie - program 25/75

 

 

Informacje o zapytaniach ofertowych publikowane są w zakładce ogłoszenia

 

Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (w oparciu o tzw. Specustawę Mieszkaniową) należy składać w siedzibie Wydziału Administracji Budowlanej

pok 210, budynek A przy ul. Grudziądzkiej 9-15  lub w Kancelarii Urzędu Miasta.

 

Miejscowe  Plany Zagospodarowania Przestrzennego dostępne są na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod adresem:mpu.bydgoszcz.pl/

 

Ważna informacja związana z biegiem terminów w postępowaniach administracyjnych!

Informujemy, iż mocą ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. poz. 875), pomimo trwającego nadal stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
z dniem 24 maja 2020r., rozpoczynają swój bieg wszystkie terminy procesowe i sądowe
w postępowaniach administracyjnych, natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu w tym okresie – biegną dalej
.

Wzory wniosków dostępne są pod adresem:https://um.bydgoszcz.pl/budownictwo/ 

Informacja o sposobie pobierania opłaty skarbowej za zaświadczenia w zakładce komunikaty Wydziału Administracji Budowlanej

Ważna informacja dotycząca wydawania zaświadczeń przez Wydział Administracji Budowlanej

INFORMACJA

UWAGA!!!

Zmiana wzorów druków zgodnie z załącznikiem - informacja

Opłaty skarbowe związane ze sprawami Wydziału Administracji Budowlanej uiszcza się:

na nr rachunku bankowego:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Opłatę skarbową można również wnosić: 

1) w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku A Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni.

2) u inkasenta opłaty skarbowej- Pan Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16.

3) kartą bankomatową w momencie składania wniosku w pokoju 210.

 

OBWIESZCZENIA DO STRON POSTĘPOWANIANazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów
1. rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
2. rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
3. rejest decyzji o warunkach zabudowy
4. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim
5. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
6. rejestr zgłoszeń budowy i przebudowy zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego
 
(Powyższe rejestry dostępne są w zakładce KOMUNIKATY oraz w pokoju 223 w siedzibie Wydziału)  
 


Struktura organizacyjna
Regulamin Wydziału Administacji Budowlanej (pdf 302kB)
Schemat Wydziału Administacji Budowlanej (pdf 27kB)
Klauzula-informacyjna-dotycząca-przetwarzania-danych-osobowych (pdf 63kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący: Wydział Administracji Budowlanej
Opublikował: Wojciech Janik
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej

Data wytworzenia: 2012-11-08
Data publikacji: 2011-11-10
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-12-14

Liczba zmian: 97
Liczba odsłon: 221436

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta