Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Obwieszczenia

2021-12-13
sygnatura: WAB.I.6733.83.2021.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Gdańskiej na nieruchomościach ozn. nr ew. 46 w obrębie 172; 171 w obrębie 173; 2, 12, 19 w obrębie 381; 5, 6 w obrębie 380; 1, 23 w obrębie 379 w Bydgoszczy

2021-12-13
sygnatura: WAB.I.6733.83.2021.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania o w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Gdańskiej na nieruchomościach ozn. nr ew. 46 w obrębie 172; 171 w obrębie 173; 2, 12, 19 w obrębie 381; 5, 6 w obrębie 380; 1, 23 w obrębie 379 w Bydgoszczy

2021-12-10
sygnatura: WAB.I.6733.81.2021.AS
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie skateparku wraz ze ścieżkami na nieruchomości ozn.nr ew. 91/1 i 92 w obr. 0473 położonej w Bydgoszczy przy ul. Szarych Szeregów.

2021-12-10
sygnatura: WAB.I.6733.80.2021.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej oraz złącza zasilająco - sterującego dla zasilania projektowanego przepływomierza zlokalizowanego na magistrali wodociągowej na nieruchomościach ozn. nr ew. 16/15 i 16/17 w obr. 152 (ul. Aleje Jana Pawła II ) w Bydgoszczy

2021-12-10
sygnatura: WAB.I.6733.77.2021.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych oraz złącza zasilająco-sterującego dla zasilania projektowanego odrębnym zakresem przepływomierza, zlokalizowanego na magistrali wodociągowej, na nieruchomościach ozn. nr ew. 51/6, 51/8, 51/11 w obrębie 203; 23 w obrębie 204 położonych w Bydgoszczy przy ul. Kazimierza Wielkiego i Toruńskiej.

2021-12-10
sygnatura: WAB.I.6733.86.2021.SJ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura sp. z o.o. w Bydgoszczy" na nieruchomości ozn. nr ew. 51, 57, 58, 59, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 68, obręb 468 przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy.

2021-12-10
sygnatura: WAB.I.6733.85.2021.AS
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej rozdzielczej na nieruchomości ozn nr . 4/35,4/26,4/27 w obrębie 0121 położonej przy ul. Zaświat.

2021-12-07
sygnatura: WAB.I.6733.80.2021.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania o w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej oraz złącza zasilająco - sterującego dla zasilania projektowanego przepływomierza zlokalizowanego na magistrali wodociągowej na nieruchomościach ozn. nr ew. 16/15 i 16/17 w obr. 152 (ul. Aleje Jana Pawła II ) w Bydgoszczy

2021-12-07
sygnatura: WAB.I.6733.77.2021.MO
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania o w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych oraz złącza zasilająco-sterującego dla zasilania projektowanego odrębnym zakresem przepływomierza, zlokalizowanego na magistrali wodociągowej, na nieruchomościach ozn. nr ew. 51/6, 51/8, 51/11 w obrębie 203; 23 w obrębie 204 położonych w Bydgoszczy przy ul. Kazimierza Wielkiego i Toruńskiej.

2021-12-07
sygnatura: WAB.I.6733.81.2021.AS
Obwieszczenie o postanowieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydanym w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie skateparku wraz ze ścieżkami na nieruchomości ozn.nr ew. 91/1 i 92 w obr. 0473 położonej w Bydgoszczy przy ul. Szarych Szeregów.

2021-12-07
sygnatura: WAB.I.6733.84.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 0,01MPa) w ulicy Żmudzkiej, na nieruchomości ozn. nr ew. 109/8 w obrębie 192 położonej w Bydgoszczy.

2021-12-06
sygnatura: WAB.I.6733.78.2021.AO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 5 w obrębie 502 położonej w Bydgoszczy przy ul. Smukalskiej.

2021-12-06
sygnatura: WAB.I.6733.83.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Gdańskiej na nieruchomościach ozn. nr ew. 46 w obrębie 172; 171 w obrębie 173; 2, 12, 19 w obrębie 381; 5, 6 w obrębie 380; 1, 23 w obrębie 379 w Bydgoszczy

2021-12-03
sygnatura: WAB.II.6740.847.2021.AW
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszcz z dnia 03 grudnia 2021 roku o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 213/2010 z dnia 9 marca 2010 roku, znak WAB.II.7353-1700/09, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa ulicy Nowogrudziądzkiej w Bydgoszczy".

2021-12-01
sygnatura: WAB.I.6733.79.2021.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej oraz złącza zasilająco-sterującego dla zasilania projektowanego deszczomierza na nieruchomości ozn. nr ew. 4/5 w obrębie 276, położonej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy.

2021-12-02
sygnatura: WAB.II.6740.863.2021.MBS
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2021 roku zawiadamiające o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno - budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę zakładu "BAUMAT" przy ul. Petersona 9 w Bydgoszczy

2021-12-01
sygnatura: WAB.I.6733.82.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na nieruchomościach ozn. nr ew. 41,1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6 w obrębie 342 położonych w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej.

2021-11-16
sygnatura: WAB.I.6733.79.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej oraz złącza zasilająco-sterującego dla zasilania projektowanego deszczomierza na nieruchomości ozn. nr ew. 4/5 w obrębie 276, położonej przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy.

2021-10-22
sygnatura: WAB.I.6733.75.2021.MO
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie ciągu komunikacyjnego wraz z budową linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia terenu na nieruchomościach ozn. nr ew. 64, 65, 86 w obrębie 58, położonych w Bydgoszczy przy ul. Bronikowskiego.


sygnatura: WAB.I.6733.60.2021.MO
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn63 PE i 110 PE na nieruchomościach ozn. nr ew. 22 w obrębie 38; 17, 21/1, 21/2 w obrębie 40, położonych w rejonie ul. Nakielskiej.

Strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta