Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Wydział Edukacji i Sportu - WE

Dyrektor
Magdalena Buschmann

ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 306) 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 136, 52 58 58 137
fax: 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl


Zastępca Dyrektora
Joanna Busz

ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 323 b) 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 136, 52 58 58 137
fax: 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl


Zastępca Dyrektora
Iwona Kasprowicz-Naparty

ul. Grudziądzka 9-15 (budynek B, p. III, pok. 312) 85-130 Bydgoszcz
tel: 52 58 58 137
fax: 52 58 58 447
email: we@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówek wychowawczo-edukacyjnych prowadzonych przez Miasto;
2)  współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w tworzeniu właściwych warunków dydaktyczno-wychowawczych;
3) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz uczniowskich klubów sportowych;
4) podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i działalności naukowo-badawczej;
5) prowadzenie spraw związanych  z funkcjonowaniem, rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu;
6) sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi oraz spółkami prawa handlowego, w których Miasto posiada akcje/ udziały w zakresie sportu oraz nadzorowanie działalności uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej;
7) kontrola finansowo-księgowa i formalno-prawna placówek oświatowych i miejskich jednostek  organizacyjnych;
8) planowanie i nadzór nad realizacją budżetu Miasta w zakresie zadań oświatowych;
9) obsługa merytoryczna i finansowa zadań oświatowych realizowanych ze środków budżetu państwa, organów administracji rządowej, funduszy celowych, innych jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów;
10) prowadzenie kontroli w zakresie działania niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych Miasta oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu dotacji.

 Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 Wykaz szkół i placówek oświatowych znajduje się w portalu: ww.bydgoszcz.pl/edukacja   Struktura organizacyjna
REGULAMIN WEWNĘTRZNY - WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU (pdf 3710kB)
SCHEMAT ORGANIZACYJNY - WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU (pdf 155kB)
Podstawowe kwoty dotacji na 2017 r. (pdf 38kB)
Aktualizacja podstawowych kwot dotacji na 2017 r. (pdf 228kB)
Aktualizacja podstawowych kwot dotacji na 2017 r._2 (pdf 170kB)
Podstawowe kwoty dotacji na rok 2018 (pdf 171kB)
Rejestr umów za rok 2017 (pdf 33772kB)
Rejestr umów za rok 2018 (pdf 17241kB)
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2018 (pdf 168kB)
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2018_2 (pdf 223kB)
Podstawowa kwota dotacji w roku 2019 (pdf 225kB)
Rejestr umów od 01.01.2019 do 31.01.2019-Referat Sportu (pdf 1569kB)
Rejestr umów 01.01.2019 -31.01.2019 - Referat Ekonomiczny (pdf 834kB)
Rejestr umów od 01.02.2019 do 28.02.2019 Referat Sportu (pdf 1322kB)
Rejestr umów od 01.02.2019 do 28.02.2019 - Referat Ekonomiczny (pdf 464kB)
Rejestr umów od 01.03 do 31.03-2019 - Referat Sportu (pdf 5580kB)
Rejestr umów 01.03.2019 - 31.03.3019 - Referat Ekonomiczny (pdf 12kB)
Rejestr umów od 01.04.2019 do 30.04.2019 - Referat Sportu (pdf 4526kB)
Podstawowa kwota dotacji – aktualizacja kwiecień 2019 (pdf 221kB)
Rejestr umów 01.05.2019-31.05.2019 - Referat Ekonomiczny (pdf 383kB)
Rejestr umów od 01.05.2019 do 31.05.2019- Referat Sportu (pdf 1417kB)
Rejestr umów 01.06.2019 do 30.06.2019 Referat Sportu (pdf 802kB)
Rejestr umów 1.07.2019 - 31.07.2019 - Referat Sportu (pdf 397kB)
Rejestr umów 01.06.2019-30.06.2019 - Referat Ekonomiczny-1 (pdf 11kB)
Rejestr umów 01.06.2019- 30.06.2019 - Referat Ekonomiczny-2 (pdf 11kB)
Rejestr umów 01.07.2019-31.07.2019 - Referat Ekonomiczny-1 (pdf 29kB)
Rejestr umów 01.07.2019-31.07.2019 - Referat Ekonomiczny-2 (pdf 11kB)
Rejestr umów 1.08-31.08.19 r. - Referat Sportu (pdf 490kB)
Rejestr umów 01.08.2019 - 31.08.2019 - Referat Ekonomiczny (pdf 11kB)
Rejestr umów 01.09.2019 - 30.09.2019 - Referat Sportu (pdf 59kB)
Rejestr umów 01.09.2019-30.09.2019 - Referat Ekonomiczny (pdf 544kB)
Podstawowa kwota dotacji – aktualizacja październik 2019 (pdf 224kB)
Rejestr umów 01.10.2019-31.10.2019 Referat Sportu (pdf 42kB)
Rejestr umów 01.10.2019-31.10.2019 - Referat Ekonomiczny (pdf 340kB)
Rejestr umów 01.11.2019 - 30.11.2019 Referat Sportu dz. 900 (pdf 30kB)
Rejestr umów 01.11.2019 - 30.11.2019 Referat Sportu dz. 926 (pdf 32kB)
Rejestr umów 01.11.2019-30.11.2019 - Referat Ekonomiczny (pdf 378kB)
Rejestr umów 01.12.19-31.12.19 - Referat Sportu (pdf 33kB)
Podstawowa kwota dotacji w roku 2020 (pdf 220kB)
Rejestr umów 01.01.2020-31.01.2020 Referat Sportu (pdf 41kB)
Rejestr umów 01.01.2020-31.01.2020 - Referat Ekonomiczny (pdf 834kB)
Rejestr umów 01.02.2020 - 29.02.2020 Referat Sportu (pdf 43kB)
Rejestr umów 01.03.2020 - 31.03.2020 Referat Sportu (pdf 61kB)
Rejstr umów 01.03.2020 - 31.03.2020 - Referat Ekonomiczny (pdf 560kB)
rejestr umów 01.04.2020 - 30.04.2020 - Referat Sportu (pdf 51kB)
Rejestr umów 01.05.2020 - 31.05.2020 - Referat Sportu (pdf 37kB)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2020 (pdf 221kB)
rejestr umów 01.06.2020 - 30.06.2020 - Referat Sportu (pdf 38kB)
Rejestr umów 01.06.-30.06.2020 - Referat Ekonomiczny (pdf 30kB)
rejestr umów 01.07.2020 - 31.07.2020 - Referat Sportu (pdf 33kB)
Rejestr umów 01.01.2020 - 31.08.2020 - Referat Sportu (pdf 31kB)
Rejestr umów 01.08.2020-31.08.2020 - Referat Ekonomiczny (pdf 12kB)
rejestr umów 01.01.2020 - 30.09.2020 - Referat Sportu (pdf 44kB)
rejestr umów 01.01.2020 - 30.09.2020 - Referat Sportu (pdf 44kB)
Rejestr umów 01.09.2020 - 30.09.2020 - Referat Ekonomiczny (pdf 256kB)
rejestr umów 01.10.2020 - 31.10.2020 - Referat Sportu (pdf 44kB)
Rejestr umów 01.10.2020-31.10.2020 - Referat Ekonomiczny - 1 (pdf 11kB)
Rejestr umów 01.10.2020-31.10.2020 - Referat Ekonomiczny - 2 (pdf 13kB)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i liczby uczniów w roku 2020 (pdf 224kB)
Rejestr umów 01.11.2020-30.11.2020 - Referat Ekonomiczny (pdf 11kB)
rejestr umów 01.11.2020-30.11.2020 - Referat Sportu (pdf 39kB)
rejestr umów 01.12.2020 - 31.12.2020 - Refarat Sportu (pdf 31kB)
Rejestr umów 01.12.2020 - 31.12.2020 - Referat Ekonomiczny (pdf 12kB)
Podstawowa kwota dotacji w roku 2021 (pdf 222kB)
rejestr umów 01.01.2021 - 31.01.2021 - Referat Sportu (pdf 33kB)
Rejestr umów 1.01.2021 - 31.01.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 567kB)
rejestr umów 01.01.2021-31.01.2021 - Referat Sportu (pdf 36kB)
rejestr umów 01.02.2021 - 28.02.2021 - Referat Sportu (pdf 31kB)
Rejestr umów 1.02.2021 - 28.02.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 603kB)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – marzec 2021 (pdf 215kB)
Rejestr umów 1.03.2021-31.03.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 624kB)
rejestr umów 01.03.2021 - 31.03.2021 - Referat Sportu (pdf 51kB)
rejestr umów 01.04.2021 - 30.04.2021 - Referat Sportu (pdf 57kB)
Rejestr umów 01.04.2021-30.04.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 228kB)
rejestr umów 01.05.2021 - 31.05.2021 - Referat Sportu (pdf 31kB)
rejestr umów 01.06.2021 - 30.06.2021 Referat Sportu (pdf 37kB)
Rejestr umów 01.06.2021 - 30.06.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 31kB)
rejestr umów 01.06.2021 - 30.06.2021 - Referat Sportu (pdf 40kB)
rejestr umów 01.07.2021 - 31.07.2021 - Referat Sportu (pdf 46kB)
Rejestr umów 01.07.2021 - 31.07.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 12kB)
Rejestr umów 01.08.2021-31.08.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 12kB)
rejestr umów 01.08.2021 - 31.08.2021 - Referat Sportu (pdf 41kB)
rejestr umów 01.09.2021 - 30.09.2021 - Referat Sportu (pdf 37kB)
Rejestr umów 01.09.2021 - 30.09.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 629kB)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – październik 2021 (pdf 224kB)
rejestr umów 01.10.2021 - 31.10.2021 - Referat Sportu (pdf 33kB)
Rejestr umów 01.10.2021-31.10.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 594kB)
Rejestr umów 01.11.2021 30.11.2021 - Referat Ekonomiczny (pdf 228kB)
rejestr umów 01.11.2021 - 30.11.2021 - Referat Sportu (pdf 34kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu
Podmiot publikujący: Wydział Edukacji
Opublikował: Dawid Cyl
Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Edukacji

Data wytworzenia: 2017-03-13
Data publikacji: 2017-03-13
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-12-09

Liczba zmian: 228
Liczba odsłon: 251905

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta