Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Wydział Spraw Obywatelskich - WSO

Dyrektor Wydziału
Marta Estkowska

ul. Przyrzecze 13 pok. 204 85-102 Bydgoszcz
tel: 52 5858 264, 52 5858 841
fax: 52 5858 443
email: wso@um.bydgoszcz.pl


Kompetencje i zadania

Referat Dowodów Osobistych informuje, że przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
oraz wydawanie dowodów osobistych odbywa się w godzinach pracy urzędu, bez uprzedniej rejestracji telefonicznej.  

UWAGA!

Od dnia 7 listopada 2021 r. można składać wnioski online dla dzieci do 12 roku życia.

Referat Ewidencji Ludności:

  1. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego, wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności, potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP dokonywane są po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod wskazanymi poniżej numerami telefonów:

    - Biuro Meldunkowe Nr 1 ul. Jezuicka 14A:  tel. 52 58 59 450

    - Biuro Meldunkowe Nr 4 w Fordonie ul. Ppor. Emilii Gierczak 6:  tel. 52 58 58 735

    - Punkt Obsługi Mieszkańców w CH „Zielone Arkady” ul.  Wojska Polskiego 1: tel. 52 58 59 264

  2. Informacja dotycząca czynności meldunkowych udzielana jest pod numerem telefonu: 52 58 58 126

  3. Informacja dotycząca „Bydgoskiej Rodziny 3+” udzielana jest pod numerem telefonu: 52 58 58 840

Informujemy, iż obywatele polscy oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mogą dokonać czynności zameldowania poprzez platformę e-PUAP.
Wszelkie informacje dostępne są pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskieW związku z aktualizacją Rejestru Mieszkańców poprzez System Rejestrów Państwowych Obsługa w Biurze Meldunkowym przy ulicy Jezuickiej 14A  będzie odbywać się:

- poniedziałek, środa, czwartek  w  godz. od 8:00 do 15:30

-wtorek w godz. od 8:00  do 17:30

-piątek w godz. od 8:00 do 13:30

Nadal funkcjonują Biura Meldunkowe:

- przy ulicy Ppor. Emilii Gierczak 6

Obsługa w dniach i godzinach:

-poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 8:00 do 16:00

-wtorek w godz. od 8:00 do 18:00

-piątek w godz. od 8:00 do 14:00

- oraz w Centrum Handlowym „Zielone Arkady” przy ulicy Wojska Polskiego 1 od poniedziałku do soboty w godz. od 11:00 do 19:00

Z uwagi na zmiany techniczne o organizacyjne w Referacie Ewidencji Ludności dokonywanie czynności meldunkowych cudzoziemców odbywa się w nowopowstałym Biurze Meldunkowym przy ulicy Jezuickiej 14A w Bydgoszczy.

 


Referat Dowodów Osobistych: tel. 52 58 58 651, 52 58 58 884, 52 58 58 885 
Referat Wojskowy: tel. 52 5858 276, 52 5858 239
Referat Zezwoleń Alkoholowych: tel. 52 5858 256, 52 5858 462
Referat Spraw Społecznych: tel. 52 5858357, 52 5858 948
Referat Działalności Gospodarczej: tel. 52 5858 131, 52 5858 156
1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;                                  

2) prowadzenie Rejestru Wyborców;

3) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych,  parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów;

4) sporządzanie raportów sytuacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i innych jednostek publicznych;

5) koordynowanie programu „Bydgoska Karta Rodzinna”;

6) przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Dużej Rodziny;

7) potwierdzanie profilu zaufanego elektronicznej Platformy – ePUAP;

8) nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;

9) prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony państwa;

10) prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych;

11) udostępnianie danych osobowych ze zbioru kopert osobowych;

12) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych;

13) prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych;

14) orzekanie w sprawach dotyczących imprez masowych oraz imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających wykorzystania drogi w sposób szczególny;                                                                                                       

15) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych, z wyłączeniem zgromadzeń zgłoszonych w trybie art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, a także ewentualne orzekanie o zakazie ich zorganizowania;

16) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji i stowarzyszeń, posiadających swoje siedziby na terenie Miasta, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, oraz uczniowskich klubów sportowych;

17) prowadzenie spraw w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa repatriantom i pracodawcom tworzącym miejsca pracy dla repatriantów;

18) wykonywanie obsługi techniczno - organizacyjnej stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

19) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi figurującymi w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta do dn. 23.12.2013 r.;

20) przyjmowanie wniosków dotyczących  założenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia bądź likwidacji działalności  gospodarczej oraz ich przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego, opatrywanie ich podpisem elektronicznym i przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Ewidencja Mieszkańców Bydgoszczy
(znajduje się siedzibie Wydziału ul. Przyrzecze 13)Struktura organizacyjna
Regulamin Wydziału Spraw Obywatelskich (pdf 439kB)
Schemat Wydziału Spraw Obywatelskich (pdf 35kB)
Zmiana Regulaminu Wydziału z dnia 6 października 2016r. (pdf 277kB)


Pokaż metkę

Informację wytworzył: Redaktor BIP
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2016-10-06
Data publikacji: 2016-10-06
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-12-03

Liczba zmian: 118
Liczba odsłon: 258719

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta