Herb Miasta Bydgoszcz
wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Zespoły

Poniżej prezentujemy wykaz zespołów działających w ramach struktury Urzędu Miasta Bydgoszczy

w sprawie powołania Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. projektu pn. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie Bydgoszczy

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. projektu pn. Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. projektu pn. Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy

w sprawie powołania Zespołu Audytorów Wewnętrznych w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - ISO 27001 w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem oraz wprowadzenia Polityki Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. weryfikacji projektu "Programu ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2027 roku"

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji

w sprawie powołania Zespołu ds. oceny realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bydgoszcz na lata 2016 – 2023”

w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu ds. przygotowania dokumentu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. dla obszaru gmin Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, (tzw. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP) oraz nadzoru postępu realizacji prac nad ww. dokumentem

w sprawie powołania Zespołu ds. określenia potrzeb inwestycyjnych związanych z potrzebami energetycznymi i ciepłowniczymi Miasta

w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy

w sprawie zasad działania Zespołu ds. Obsługi Systemu "Dbamy o Bydgoszcz" służącego do zgłaszania problemów na terenie Miasta Bydgoszczy oraz zasad jego funkcjonowania

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Karty Różnorodności

w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności

w sprawie powołania zespołu ds. oceny i weryfikacji merytorycznej wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy

w sprawie powołania zespołów ds. oceny i weryfikacji merytorycznej projektów zgłoszonych w ramach konkursów promocyjnych realizowanych przez Miasto Bydgoszcz pod nazwami : "Bydgoszcz Zaprasza" i "Bydgoszcz. Dzieje się"Pokaż metkę

Informację wytworzył: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Podmiot publikujący: Biuro Komunikacji Społecznej
Opublikował: Rafał Rospenda
Zatwierdził: Dyrektor Biura

Data wytworzenia: 2021-07-07
Data publikacji: 2021-07-07
Data odpublikowania: bez terminu
Data ostatniej zmiany: 2021-07-12

Liczba zmian: 27
Liczba odsłon: 25773


powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta