Herb Miasta Bydgoszcz

wyszukiwarka

informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

tel.  52 58 58 913 (centrala)
fax. 52 58 58 623

www.bydgoszcz.pl
urzad@um.bydgoszcz.pl 

ESP ePUAP: /umb/SkrytkaESP

NIP Miasta Bydgoszczy
953-10-11-863
REGON Miasta Bydgoszczy
092351297
PKD: 8411Z

godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 8:00 - 18:00
środa: 8:00 - 16:00
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 14:00Infolinia
800-800-404
(dla tel. stacjonarnych)

52 58 58 344
(dla tel. komórkowych)

Otwarty Urząd
LOGOInformacje dla osób niepełnosprawnych

ABC bezpieczeństwa
Bydgoski Trójkąt BezpieczeństwaBydgoski Trójkąt Bezpieczeństwa

Wykaz zgromadzeń
ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie zwykłym

ikona rejestr zgromadzeńzgłoszonych
w trybie uproszczonym

informacja turystyczna
itBydgoskie Centrum
Informacji

Podatki lokalne on-line
Przyjazne deklaracje - lewa kolumna

Specustawa mieszkaniowa

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy wniosku o ustalenie Lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, złożonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
z dnia 2020-07-15

treść - WAB.III.7637.3.2020.MPB_informacja o złożeniu wniosku (PDF - 1MB)

- pismo_przewodnie_do_wniosku_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_mieszkaniowej (PDF - 379KB)
- 1_wniosek_inwestora z datą wpływu_pierwsza strona wniosku_ (PDF - 1MB)
- 2_wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Twardzickiego (PDF - 4MB)
- zalacznik_nr_1_koncepcja_urbanistyczno-architektoniczna (PDF - 11MB)
- zalacznik_nr_2_oswiadczenie_inwestora (PDF - 546KB)
- zalacznik_nr_3_mapa_zasadnicza_granice_terenu_objetego_wnioskiem (PDF - 2MB)
- zalacznik_nr_4_opinia_urbanistyczna (PDF - 2MB)
- zalacznik_nr_5_pismo_od_zarzadcy_drogi (PDF - 634KB)
- zalacznik_nr_6_warunki_dotyczace_sieci_wodno-kanalizacyjnej (PDF - 394KB)
- zalacznik_nr_7_warunki_dotyczace_sieci_elektroenergetycznej (PDF - 447KB)
- zalacznik_nr_8_mapa_zasadnicza_szkola_tereny_rekreacyjne_i_przystanki (PDF - 2MB)
- zalacznik_nr_9_zaświadczenie_edukacyjne (PDF - 767KB)
- zalacznik_nr_10_warunki_dotyczace_sieci_cieplowniczej (PDF - 460KB)

- rozstrzygnięcie z dnia 2020-09-23 - Uchwała Nr XXIX/656/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2020 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 6/2 obręb 393 położonej w Bydgoszczy przy ulicy Józefa Twardzickiego (PDF - 6MB)

informację wytworzył: Wojciech Janik
podmiot publikujący: Wydział Administracji Budowlanej
opublikował: Wojciech Janik, zatwierdził: Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej
data wytworzenia: 2020-07-13, data publikacji: 2020-07-15, ostatnia zmiana: 2021-02-23

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy wniosku o ustalenie Lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, złożonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
z dnia 2020-01-10

treść - WAB.II.7637.9.2019.MJS_Informacja o złożeniu wniosku (PDF - 74KB)

- 1_wniosek_inwestora z datą wpływu_pierwsza strona wniosku (PDF - 85KB)
- 2_wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Igrzyskowej i Akademickiej (PDF - 16MB)
- 3_koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (PDF - 11MB)
- 5_załącznik nr 3 (PDF - 5MB)
- 4_załącznik nr 4 (PDF - 371KB)
- 6_załącznik nr 5 cz. 1 (PDF - 4MB)
- 7_załącznik nr 5 cz. 2 (PDF - 9MB)
- 8_załącznik nr 6 i 7 (PDF - 3MB)
- 9_załącznik nr 8 (PDF - 5MB)
- 10_załącznik nr 9, 10 i 11 (PDF - 3MB)
- 11_załącznik nr 12 (PDF - 265KB)
- 12_wpływ uzupełnienia (PDF - 62KB)
- 13_wniosek_po wezwaniu (PDF - 3MB)
- 14_Koncepcja po wezwaniu (PDF - 10MB)
- Informacja Przezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 marca 2020 roku_Igrzyskowa (PDF - 71KB)
- zmodyfikowana koncepcja urbanistyczno-architektoniczna_2020-03-06 (PDF - 4MB)
- modyfikacja wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Igrzyskowej i Akademickiej_marzec 2020 rok (PDF - 605KB)
- 7637.9.2019.MPB_informacja o Uchwale Rady Miasta (PDF - 668KB)

- rozstrzygnięcie z dnia 2020-05-27 - Uchwała Nr XXIV/602/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w granicach działki nr 18/21 obręb 0338 położonej przy ul. Igrzyskowej w Bydgoszczy (PDF - 8MB)

informację wytworzył: Wojciech Janik
podmiot publikujący: Wydział Administracji Budowlanej
opublikował: Wojciech Janik, zatwierdził: Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej
data wytworzenia: 2019-12-23, data publikacji: 2020-01-10, ostatnia zmiana: 2020-07-07

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy wniosku o ustalenie Lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, złożonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
z dnia 2019-08-22

treść - WAB.II.7637.7.2019.MPB_Informacja o złożeniu wniosku (PDF - 676KB)

- Wniosek inwestora_z datą wpływu_pierwsza strona wniosku (PDF - 386KB)
- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul Twardzickiego (PDF - 4MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (PDF - 4MB)
- załącznik nr 2 oświadczenie inwestora (PDF - 545KB)
- załącznik nr 3 mapa zasadnicza granice terenu objętego wnioskiem (PDF - 348KB)
- załącznik nr 4 opinia urbanistyczna (PDF - 2MB)
- załącznik nr 5 pismo od zarządcy drogi (PDF - 626KB)
- załącznik nr 6 warunki dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej (PDF - 553KB)
- załącznik nr 7 warunki dotyczące sieci elektroenergetycznej (PDF - 539KB)
- załącznik nr 8 mapa zasadnicza szkoła tereny rekreacyjne i przystanki (PDF - 532KB)
- załącznik nr 9 zaświadczenie edukacyjne (PDF - 626KB)
- załącznik nr 10 warunki dotyczące sieci cieplowniczej (PDF - 473KB)
- dodatkowe wyjaśnienia Inwestora do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (PDF - 3MB)
- Informacja o podjętej Uchwale Rady Miasta w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji (PDF - 36KB)

- rozstrzygnięcie z dnia 2019-10-30 - Informacja o podjętej Uchwale Rady Miasta w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji (PDF - 36KB)

informację wytworzył: Wojciech Janik
podmiot publikujący: Wydział Administracji Budowlanej
opublikował: Wojciech Janik, zatwierdził: Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej
data wytworzenia: 2019-08-16, data publikacji: 2019-08-22, ostatnia zmiana: 2019-11-13

Informacja Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy wniosku o ustalenie Lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, złożonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
z dnia 2019-09-13

treść - WAB.II.7637.8.2019.MPB_Informacja o złożeniu wniosku (PDF - 702KB)

- wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Fieldorfa Nila (PDF - 3MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.1_ opis i pzt (PDF - 3MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.2_rys. A.02 (PDF - 2MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.3_rys. A.03 (PDF - 4MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.4_rys.A.04 (PDF - 4MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.5_rys. A.05 (PDF - 848KB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.6_rys. A.06 (PDF - 728KB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.7_rys. A.07 (PDF - 2MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.8_rys. A.08 (PDF - 1MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.9_rys. A.09 (PDF - 1MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.10_rys. A.10 (PDF - 1MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.11_rys. A.11 (PDF - 1MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.12_rys. A.12 (PDF - 1MB)
- załącznik nr 1 koncepcja urbanistyczno-architektoniczna cz.13_rys. A.13 (PDF - 1MB)
- załącznik nr 2 oświadczenie inwestora. (PDF - 564KB)
- załącznik nr 3 mapa zasadnicza granice terenu objętego wnioskiem i obszaru oddziaływania (PDF - 2MB)
- załącznik nr 4 mapa zasadnicza analiza długości dojść (PDF - 12MB)
- załącznik nr 5 opinia urbanistyczna (PDF - 1MB)
- załącznik nr 6 zaświadczenie Wydziału Edukacji i Sportu (PDF - 420KB)
- załącznik nr 7 dotyczacy sieci wodno-kananalizacyjnej (PDF - 422KB)
- załącznik nr 8 dotyczący sieci elektrycznej (PDF - 462KB)
- załącznik nr 9 dotyczący sieci ciepłowniczej (PDF - 423KB)
- załącznik nr 10 opinia Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (PDF - 1MB)
- załącznik nr 11 zaświadczenie z Izby Architektów (PDF - 257KB)
- załącznik nr 12 uprawnienia architekta (PDF - 484KB)
- Informacja o podjętej Uchwale Rady Miasta w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji. (PDF - 43KB)

- rozstrzygnięcie z dnia 2019-11-27 - Informacja o podjętej Uchwale Rady Miasta w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji. (PDF - 43KB)

informację wytworzył: Wojciech Janik
podmiot publikujący: Wydział Administracji Budowlanej
opublikował: Wojciech Janik, zatwierdził: Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej
data wytworzenia: 2019-09-10, data publikacji: 2019-09-13, ostatnia zmiana: 2019-12-09

powrót | wyślij link do tej strony
Na skróty
Podatki lokalne on-line
Zamówienia publiczne
Praca
Finanse
Kontrole
Zamierzenia władz
Organizacje pozarządowe
Prawo
Pomoc
Poradnik interesanta